Uniware Services a.s.

Uniware Services a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu


obchodní společnosti
UNIWARE SERVICES, a.s., IČ 26439336,
se sídlem Masarykova1345/3, 268 01 Hořovice (dále také jen „společnost“).

Představenstvo obchodní společnosti UNIWARE SERVICES, a.s.
svolává ř
ádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15.5.2014 ve 15:00 hod.
v notářské kanceláři JUDr. Marie Kuželkové, notářky, Bezručova 33, 301 00 Plzeň.

Program jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
3. Ukončení valné hromady.


Zdůvodnění:
Představenstvo doporučuje akcionářům rozhodnout o změně stanov společnosti,
neboť jevhodné, aby stanovy byly uvedeny do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, s tím, že společnost se v souladu s § 777 odst. 5
tohoto zákona plně podřídí režimu tohoto zákona.

S navrhovaným zněním stanov mají akcionáři možnost
seznámit se v sídle společnosti.
Návrh stanov jim bude zpřístupněn ve všední dny od 9 do 16 hod.

Václav Piskáček, předseda představenstva